Çevre Politikamız

ALARGA sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, ürettiği ürünlerde ve tüm süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için çevrenin korunmasını amaç edinmiştir. ALARGA olarak tüm bu çalışmalar kapsamında;

  • Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini,
  • Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
  • Çevresel performansı sürekli olarak geliştirerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
  • Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
  • Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı taahhüt etmektedir.

ALARGA sağlığa zararlı maddeleri ürünlerinde kullanmayan bir firmadır. (Avrupa Birliği zorunlu direktifi olan REACH yönetmeliğine göre; tekstil üretiminin çevreye zarar vermemesi için, sağlığa zararlı maddelerin (krom, kurşun, kadminyum vs..) ürün ve ürünü oluşturan parçalardaki kullanım miktarları yasaklanmıştır.)
Bu amaçla, Makel bünyesinde REACH yönetmeliğine uygun olarak çalışmalar yürütülmektedir. Ülkeye ve insanlığa zararlı olduğu düşüncesiyle bertarafı için özel lisanslı kuruluşlarla anlaşılmıştır